bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ochrona Danych osobowych

Komunikat

o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawie pacjenta do kontroli swoich danych w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Mokotów

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem danych Pacjentów jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –Mokotów ul. Madalińskiego 13 02-513 Warszawa

Dane pacjentów przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych medycznych Pacjentów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –Mokotów

Cel zbierania danych:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –Mokotów przetwarza dane osobowe Pacjentów dla celów związanych z ochroną zdrowia, w tym realizacji ustawowego obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz realizacją obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Udostępniamy dane:
Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika, w szczególności z:
1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1318,
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938,
3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.,
4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty- tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125,
5. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej- tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pacjenci mają prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz.922 z późn. zm.).Opublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 13.11.2017
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 05.10.2016
Dokument oglądany razy: 956