bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ochrona Danych osobowych

Szanowni Państwo,
Pacjenci SZPZLO Warszawa-Mokotów


Zadania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje Administrator Danych Osobowych, którym jest Dyrektor SZPZLO Warszawa-Mokotów.
Podstawowe Akty Prawne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych:

1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
2. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)
3. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 z późn. zm.);
4. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.);
5. USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1535 z późn. zm.);
6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 z późn. zm.)

Kierownictwo SZPZLO Warszawa-MokotówOpublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 13.04.2017
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 05.10.2016
Dokument oglądany razy: 667